WoW-ZonE

GM prikazy

FORMAČNÍ PŘÍKAZY:
.acct - Ukáže vstupní level ACC
.bank - Ukáže vás bank invetář
.commands - Ukáže příkazy dostupné pro váš playerlevel
.distance - Vypíše vzdálenost mezi vámi a označenou kreaturou
.gmlist - Zobrazí momentálně dostupné GM
.gps - Zobrazí pozici x,y,z,map,zone označeného hráče
.neargrave - Najde nejbližší grave pozici
.mpcinfo - Zobrazí informace o označené kreatuře
.showhonor - Ukáže vaši hodnotu v honoru

VYTVÁŘECÍ PŘÍKAZY:
.addgo -  (.addgo id)Vloží vybraný object s aktuálníi GM lokacemi a direkcemi
.additem - (additem id)Vloží vybraný item do vašeho inventáře
.aaitemset - (.additemset id)Vloží vybranou sadu itemů do vašeho inventáře
.addspw - (.addspw id)Vloží nejakou obludu
.createguild - (.createguild $GuildLeaderName $GuildName)Vytvoří gildu se zadanými hodnotami
.gameobject - (.gameobject id)Vloží vybranýgameobject na vaši pozici a direkci
.targetobject – označí nejbližší předmět
.delobject - (.delobject xxx)Napíše .targetobject a nahodí tam číslo 300156 zadate .delobject 300156 a je přič

OVLÁDÁNÍ HRÁČŮ/GAMEMASTERU:
.anim - (.anim emoteid)Zadá vašemu charakteru vybranou emoci
.aura - (.aura spellid)vytvoří okolo vybraného objectu auru vybraného spellu
.demorph – Demorphuje označeného hráče
.die – Zabije označený object
.dismount – Zesadí vás z mounta
.explrecheat - (.explorecheat 1/0)Ukáže nebo zakrije všechny mapy pro vybraného hráče 1=ukázat 0=zakrýt
.gmoff – Vypne váše označení GM
.gmon – Zapne vaše označení GM
.learn - (.learn learnid)Označený charakter se naučí vybrané kouzlo
.learnsk - (.learnsk skillid level max)Číslo skillu pro lvl…a maximální hodnota skillu pro označeného hráče
.levelup - (.levelup #numberoflevels)Navýší váš lvl
.modify - (.modify $parameter $value)Mění mnoho parametrů naráz.Zadejte .help modify pro nápovědu
.modifyaspeed - (.modify aspeed speed)Mění všecky rychlosti - běh, plavání - max 10
.modifybit - (.modify bit field bit)Změní postavu označeného hráče nebo vás
.modifybwalk - (.modify bwalk speed)Mění zpětnou rychlost hráče - max 10
.modifyenergy - (.modify energy energy)Mění energii hráče
.modifymoney - (.modify money)Přidává nebo ubírá peníze označeného hráče - Zaporna hodnota ubiera
.modifyhp - (.modify hp newhp)Mění hp označeného hráče
.modifymana - (.modify mana newmana)Mění manu označeného hráče
.modifyrage - (.modify rage newrage)Mění rage označeného hráče
.modifyspeed - (.modify speed speed)Meni rychlost běhu označeného hráče - max 10
.revive – revizuje označeného hráče
.security - (.security $name level)Mění lvl opravení vybranému hráčovi
.unaura - (.unaura spellid)Vypne auru vybraného spellu na vaší postavě
.unlearn - (.unlearn startspell endspell)Označí spell vybraného hráče od do určeného spellu
.unlearnsk - (.unlearnsk parameter)Označí vybraný skill označeného hráče
.update - (.update field value)Updatne field označeného hráče nebo kreatury s hodnotou value
.reset - (.reset stats, talents, level...)Restartuje určenou statistiku označeného hráče na 1

OVLÁDÁNÍ KREATUR:
.changelevel - (.changelevel level)Mění lvl kreatur od 1 do 63
.del - Vymaže označenou kreaturu
.displayid - (.displayid displayid)Změní model označené kreatury na vybraný model
.npcflag - (.npcflag npcflag)Nastavý npc flag
.random - (.random 1/0)Zadá označené kreatuře movement. 1 - zapne 0 - vypne
.run - (.run flag)Zapinýá a vypiná běhovy mód pro kreatury: 1 - zapnuty 0 - vypnuty
.setvalue - (.setvalue field value isInt)-Nastaví field označené kreatury s hodnotou value a isint 1
(to je nejaky integer)
.update - (.update field value)Updatne field označeného hráče nebo kreatury s hodnotou value
.maxskill - Dá všechny skilly vybraného hráče na maximum
.goname - (.goname $charactername)Teleportuje vás k zadanému hráčovi
.namego - (.namego $charactername)Teleportuje zadaného hráče k vám
.prog - Teleportuje vás na programmer isle
.recall - (.recall $place)Teleportuje vás na místa které definujete místo place- relevantne - sunr,
thun, cross, ogri, neth, thel, storm, iron, under, and darr
.worldport - (.worldport map x y z)

OSTATNÍ:
.item - (.item #guid #amount)Vloží item do inventáře s vybradem a cenou
.newmail - (.NewMail #flag)Pošle nějaký mail
.announce - (.announce $text_zpravy)Vyšlete do světa broadcast zpravu - system message
.whispers - (.Whispers on/off)Pro GM: Povolení nebo zakání whispers zpráv zadávajícímu GM od hráčů